Test osobnosti zdarma a online

Test osobnosti zdarma a online

U každé položky bez dlouhého přemýšlení zvolte buď a, nebo b. Pokud máte dojem, že pro vás platí obě varianty, rozhodněte se pro tu, která vám více sedí, vyhovuje, i kdyby rozdíl byl pouze velmi nepatrný. Musíte vyplnit všech 48 otázek!


1. Raději:
a) řešíte nový a komplikovaný problém
b) pracujete na něčem, co jste již dělali dříve
2. Rádi:
a) pracujete sami v tichém prostředí
b) jste tam, kde se "něco děje"
3. Při posuzování jiných se řídíte spíše:
a) zákonitostmi než okamžitými okolnostmi
b) okolnostmi než trvalými zákonitostmi
4. Máte sklon vybírat si:
a) spíše pečlivě
b) poněkud impulzivně
5. Ve společnosti, na večírku apod. se zpravidla bavíte:
a) s několika málo lidmi, které dobře znáte
b) s více lidmi, včetně těch, které znáte málo nebo vůbec ne
6. Jako ředitel/ka firmy byste od svých podřízených přivítal/a spíše:
a) zprávu o tom, jak jejich oddělení přispělo firmě jako celku
b) zprávu o tom, jak si jejich oddělení vedlo samo o sobě
7. Předpokládejte, že jste manažer/ka a potřebujete přijmout nového asistenta. Co byste pro přijetí považoval/a za důležitější?
a) jaký to bude člověk, jak se naše osobnosti shodnou a budou se doplňovat
b) zda bude soulad mezi popisem práce a uchazečovými schopnostmi
8. Když na něčem pracujete:
a) raději věci dokončíte a dostanete se k určitému závěru
b) často ponecháváte konec otevřený pro případné změny
9. Na večírcích, ve společnosti:
a) se většinou raději zdržíte déle, protože tak se zpravidla lépe pobavíte
b) odcházíte co nejdřív, zdržíte se jenom, abyste neurazil, protože vás to vyčerpává
10. Zajímá vás více:
a) to, co bylo a co je nyní
b) co může být
11. Když posloucháte, jak někdo hovoří o nějaké záležitosti, obvykle se pokoušíte:
a) vztáhnout to na vlastní zkušenost a porovnávat, zda to odpovídá
b) hodnotit a analyzovat danou situaci
12. Když na něčem pracujete, jste raději:
a) když máte přehled a udržujete věci pod kontrolou
b) můžete zkoušet různé možnosti
13. Když vám zvoní v kanceláři nebo doma telefon, obvykle:
a) to považujte za rušení
b) nevadí vám ho zvednout
14. Je horší:
a) "mít hlavu v oblacích"
b) "držet se při zemi"
15. Ve vztahu k ostatním jste spíše:
a) objektivní
b) osobní
16. Vadí vám více, když:
a) je více věcí rozpracovaných
b) už je všechno hotovo
17. Když někam telefonujte nebo něco vyřizujete:
a) nebojíte se, že na něco zapomenete
b) připravíte si, co budete říkat
18. Když diskutujete o problému se svými kolegy, je pro vás snadné
a) vidět věci v "širším rámci"
b) postřehnout zvláštnosti a specifické rysy dané situace
19. Která slova vás popisují lépe? Jste spíše:
a) analytický typ
b) empatický typ (umí se vcítit do situace druhých)
20. Často:
a) když něco začínáte, vše si předem sepíšete a naplánujete, protože většinou nesnášíte, když později musíte něco podstatně měnit
b) neplánujete a necháváte věci vyvíjet se tak, jak se k nim postupně dostáváte
21. Ve společnosti jiných lidí spíše:
a) začínáte rozhovor sami
b) přenecháváte iniciativu druhým
22. Když pracujete na přidělené práci, máte tendenci k:
a) plynulé a nepřetržité práci
b) nárazové práci s velkými výdeji energie a následnými "pauzami"
23. V jaké situaci se cítíte lépe:
a) přehledné, strukturované, s pevným rozvrhem
b) proměnlivé, ne zcela strukturované, s překvapeními
24. Je horší:
a) být nespravedlivý
b) nemít slitování
25. Řekli byste o sobě, že vaší silnou stránkou je spíše:
a) smysl pro realitu, fakta
b) představivost, ideje
26. Když zazvoní telefon:
a) spěcháte, abyste jej zvedli první
b) doufáte, že jej zvedne někdo jiný
27. Moje jednání vede a řídí více:
a) hlas rozum
b) hlas srdce
28. Více obdivu si zaslouží schopnost:
a) umět si věci předem dobře zorganizovat a být metodický/á
b) rychlé adaptace a vyjít s tím, co právě je
29. Když vás napadne nová myšlenka, obvykle:
a) se pro ni nadchnete
b) raději o ni hloubáte trochu déle
30. Řekli byste, že jste spíše:
a) důvtipní
b) praktičtí
31. Raději slyšíte:
a) konečný a neměnný výrok
b) zkusmý a předběžný výrok
32. Je vetší chyba být:
a) tolerantní a smířlivý
b) nekompromisní a kritičtí
33. Jste spíše:
a) ranní ptáče
b) noční sova
34. Na jednáních vás pohoršují spíše lidé:
a) přicházejí s mnoha nejasně načrtnutými, nepromyšlenými nápady
b) prodlužují jednání mnoha praktickými podrobnostmi
35. Při práci dáváte většinou přednost tomu, zabývat se:
a) idejemi, principy, myšlenkami
b) lidmi, osobami, aktéry
36. O víkendech máte tendenci:
a) plánovat, co budete dělat
b) necháte, aby se věci vyvinuly, a rozhodujete se v průběhu událostí
37. Při jednáních máte sklon:
a) rozvíjet své myšlenky v průběhu toho, jak mluvíte
b) hovořit pouze po pozorném rozvážení toho, co chcete sdělit
38. Když něco čtete, obvykle:
a) se soustřeďujete ve svých úvahách na to, co je v daném textu napsáno
b) čtete mezi řádky a vztahujete slova i k jiným námětům a tématům
39. Když se máte rozhodnout ve spěchu, často:
a) se cítíte nepříjemně a přejete si získat více informací
b) jste schopni se rozhodnout i s údaji, které máte v danou chvíli k dispozici
40. Raději byste pracovali pro organizaci, kde:
a) byste měli práci s intelektuální motivací
b) byste byli zaujati jejími cíli a posláním
41. Co vám imponuje více:
a) logicky bezrozporné, konzistentní myšlení a uvažování
b) dobré, harmonické mezilidské vztahy
42. V písemném projevu dáváte přednost:
a) věcnému stylu
b) obraznému, metaforickému stylu
43. U dveří náhle zvoní zazvoní zvonek. Jste spíše:
a) podrážděni, koho k vám zase "čerti nesou"
b) potěšeni, že se na vás přišel někdo podívat
44. Dáváte přednost tomu:
a) nechat věci, aby se samy nějak dostavily
b) zajistit, aby všechno bylo předem připraveno
45. Charakterizují vás spíše:
a) četné, spíše letmé a povrchní kontakty a vztahy s více lidmi
b) trvalé, pevné a dlouhodobé vztahy a kontakty s několika málo lidmi
46. Cítíte se zpravidla lépe:
a) po konečném rozhodnutí
b) když jsou věci ještě otevřeny
47. Spolehnete se spíše na svou:
a) zkušenost
b) intuici a tušení
48. Jste si jistější:
a) při logických úsudcích typu: správné – nesprávné
b) při hodnotových soudek typu: dobré - špatné

Zkontrolujte si ještě jednou, zda jste odpověděli na všechny otázky. Pokud ano, pokračujte odesláním dat.V případě jakýchkoli zjištěných chyb či problémů s tímto testem kontaktujte administrátora na e-mailové adrese kkml@1pcrevue.cz.


Chcete-li se podívat na nejčastější nebo naopak nejméně časté typy osobností podle tohoto testu, věnujte pozornost článku Test osobnosti aneb který typ je nejběžnější a který naopak nejvzácnější?.


Doporučujeme: Jazyková škola Domluvím se, Ostrava nabízí individuální, skupinové i firemní jazykové kurzy.


Test je založen na materiálech VŠB v Ostravě a vychází z testu, publikovaného ve skriptech pro předmět Manažerské dovednosti (autor: Mgr. Jan Kovács, Ph.D).
Webovou verzi testu naprogramoval Karel K., průvodní texty sepsala Visnery. Projekt byl spuštěn pod záštitou Blogu.ZaRohem.cz.
©Karel K. - všechna práva vyhrazena
Na webu se zobrazují reklamní sdělení třetích stran - více viz Ochrana osobních údajů.